- - - ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ :: "กองพลพัฒนาที่ ๓" :: - - -


  


หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
                                                                 .....>>>> ดูรายละเอียด <<<<.
....
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ๒ อัตรา
                                                                 .....>>>> ดูรายละเอียด <<<<.
....free-web-page-counters.com
จำนวนผู้เยี่ยมชม
WEBSITE